Birinci Görev Okulu dersleri (İlk Düzey)

Birinci Görev Okulu dersleri (İlk Düzey)

GİRİŞ – Birinci Görev Okulu dersleri (İlk Düzey)
ATATÜRKÇÜ ÖĞRETİNİN GENEL YAPISI

Birinci Görev Okulu kurslarının amacı; Atatürkçü Düşünce’yi en doğru şekilde öğretmek, Atatürkçülere ortak bir düşünme zemini kazandırmak ve bu bilgiyi yaşamında kullanmanın yollarını göstermektir.

Atatürk öğretisi 10 ilkeden oluşur. Derslerimize bunlardan ilki olan Milliyetçilik İlkesi ile başlayacağız. Ancak önce, öğreneceğimiz bütün alanı kuşbakışı görmek, Atatürkçü Öğreti’nin genel yapısını tanımamız yararlı olacaktır.
Eğer Atatürk öğretisini bir binaya benzetirsek, diyebiliriz ki bu binanın bir çatısı vardır, katları ve temelleri vardır.

Birinci Görev Okulu dersleri (İlk Düzey)

1) Çatısı Millet olgusudur. Millet birinci gerçek, başlangıç ve dayanaktır. Her şeyden önce üzerinde durulacak, savunulacak ve geliştirilecek olan, Millettir. Öncelikle öğrenilecek ve korunacak olan, Millettir. Bu anlayış Milliyetçilik ilkesinde yerini bulur. Ataöğreti’nin birinci ilkesi ve çatısı budur.

2) Şimdi binanın katlarına geçiyoruz.
● Milletimizin varlığı ve korunması şu iki ilkeye (koşula) bağlıdır:
– Millî Egemenlik
– Tam Bağımsızlık.
● Bu koşullar izleyen şu üç ilke ile desteklenir, somutlaştırılır, işler hale getirilir:
– Halkçılık
-Cumhuriyetçilik
-Devletçilik
● Sonra gelen iki ilke, Devrimcilik ve Laiklik ilkeleri Türk toplumunun, içinde bulunduğu çağa uyum sağlaması işlevini yerine getirir.

3) Yukarda saydığım ilkelerden en iyi sonuçların alınabilmesi; uygulanmaları sırasında iki yöntem ilkesinin, Bilimcilik ve Sosyal Ahlak ilkelerinin gereklerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesine bağlıdır. Başka bir deyişle her işimizi bilim ve ahlak kurallarına uygun olarak, bu ilkelerin yönlendirmesiyle, yol göstermesiyle yapacağız. Bu iki ilke Ataöğreti’nin temellerini oluşturur.

*

Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin (Ataöğreti’nin) genel yapısı, öz olarak yukarda açıkladığım şekildedir.

Cihan Dura

Prof. Dr. Cihan Dura

Prof. Dr. Cihan Dura

Prof.Dr.Cihan Dura
Cihan Dura 5 Mayis 1940’da Ankara’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesi’nden 1964 yılında mezun oldu. 1968’de iktisat alanında doktora yapmak üzere Devlet burslusu olarak Fransa’ya gitti Yurduna döndükten 2 yıl sonra, 1979’da Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksek Okulu’nda Dr. Asistan olarak hizmet imkânına kavuşabildi. O tarihe kadar Milli Eğitim Bakanlığı Planlama Araştırma ve Koordinasyon Dairesi’nde memur, (1975-1976), Ticaret Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Yabancı Sermaye Şubesi’nde (1976-1977) uzman, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nde proje değerlendirme uzmanı (1977-1979) olarak çalıştı. Kasım 1982’de “iktisadi gelişme ve uluslararası iktisat” anabilim dalında doçent unvanını aldı. 1984 baharında naklen Erciyes Üniversitesi İİBF’ne atandı. O tarihten itibaren bu fakültenin İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalıştı. Mart 1989’da aynı anabilim dalında profesörlüğe yükseltildi. Mayıs 2007'de emekli oldu. Cihan Dura Ekim 1977 de, Nevin Tüzün’le evlenmiştir. İki çocuk sahibidir.

Tüm Mesajları Görüntüle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir