20. Yüzyılı Anlamak

20.Yüzyılı Anlamak [… Ekonomik ve politik gerilimlerin, çatışma ve savaşların, baskı ve sömürünün, yoksulluğun, bozulan doğal çevrenin; insanlar üzerinde baskı oluşturduğu bir dönem yaşanıyor. Endüstriyel egemenlik ve...