Birinci Görev Okulu: Atatürk’çü Öğreti Dersleri, Atatürkçü Düşünce’nin temellerini doğru ve sistemli bir şekilde öğrenmek, mevcut bilgilerimizi pekiştirmek, eksikleri gidermek, yanlışları düzeltmek amacıyla hazırlanmıştır. Hepimiz kendimizi “Atatürkçü”...